Pfarrkirche St. PeterBild "Willkommen:stern-klein.png"


Bild "Hinsbeck:IMG_5288-3_800x600.jpg"
Foto: Ansgar Camps, Lobberich

Bis 1962 wurde die Krippe entlang des Marienaltars (seitdem Standort der Orgel), bis 1998 vor dem Seitenalter neben der Sakristei, bis 2015 im Hauptportal des Kirchturms, bis 2021 in der Josefskapelle (Josefshött) und seit 2022 in der Mitte der Kirche aufgestellt. Die Krippe hatte der Bilderhauer Gerd Brüx aus Kleve entworfen, die Figuren sind aus Gips, die Kleidung aus Jute.

1921 schenkte der wohlhabende Bauer Josef Thodam (Oirlich), aus Dank nach einer schweren Krankheit, der Pfarrgemeinde St. Peter die Krippe. Übrigens: Der Hirte, der dem Jesuskind am Nächsten steht, soll das Gesicht des Stifters haben. Zum 100-jährigen Bestehen der Krippe wurde die komplette Krippe 2020 restauriert.

Die typische Landschaftskrippe mit viel Moos, Steinwegen und Wüstensand besteht nicht nur aus dem Stall mit Ochs und Esel, auch Herberge, Pferdestall, Waldhaus, Lagerfeuer und Ziehbrunnen gehören zum Gesamtbild. Ursprünglich hatten die 41 Figuren keine Füße, erst Kaplan Johannes Schaath fertigte 1954 mit den Malermeistern Peter und Paul Glasmachers Füße.

Heute bevölkern 31 Figuren, 21 Schafe, zwei Pferde und ein Kamel. Zum ersten Mal wurde die Krippe Weihnachten 1921 in der Pfarrgemeinde Hinsbeck öffentlich gezeigt.

Parochiekerk St. PeterBild "Willkommen:stern-klein.png"


Tot 1962 stond de kribbe langs de Marienaltar (sinds de plaats van het orgel), tot 1998 voor het zijaltaar naast de sacristie, tot 2015 in het hoofdportaal van de kerktoren, tot 2021 in de Josefskapelle (Josefshött) en sinds 2022 in de midde van de kerk opgestalt. De krib is ontworpen door de beeldhouwer Gerd Brüx uit Kleve, de figuren zijn van gips, de kleding is van jute.

In 1921 schonk de welgestelde boer Josef Thodam (Oirlich) de kribbe aan de parochie van St. Peter als dank na een ernstige ziekte. Trouwens: de herder die het dichtst bij het kindje Jezus staat, moet het gezicht van de stichter hebben. Voor de 100ste verjaardag van de kerstkrib is in 2020 de gehele krib gerestaureerd.

De typische landschappelijke kerststal met veel mos, stenen paden en woestijnzand bestaat niet alleen uit de stal met os en ezel, maar ook een herberg, paardenstal, boshuis, kampvuur en put maken deel uit van het totaalbeeld. Oorspronkelijk hadden de 41 figuren geen voeten, het was kapelaan Johannes Schaath die in 1954 voeten maakte met de meesterschilders Peter en Paul Glasmachers.

Vandaag zijn er 31 figuren, 21 schapen, twee paarden en een kameel. De krib werd voor het eerst aan het publiek getoond met Kerstmis 1921 in de parochie van Hinsbeck.
Öffnungszeiten der Pfarrkirche St. Peter:

https://gdg-nettetal.de/oeffungszeiten/
https://gdg-nettetal.de/gottesdienste/

Adresse: Wankumer Straße 1
Barrierefreier Zugang: Nebeneingang rechts hinten (Josefs-Seite/Feuerwache).