Pfarrkirche St. SebastianBild "Willkommen:stern-klein.png"


Bild "Lobberich:IMG_8726_800x600.jpg"
Foto: Ansgar Camps, Lobberich

Die Figuren der Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche St. Sebastian Lobberich  stammen größtenteils  aus den 1970er Jahren und wurden in der Krippen-Manufaktur Horst Dammers in Kevelaer gefertigt.

Zu den wenigen Hauptfiguren der Weihnachtskrippe (Heilige Familie, Ochs, Esel, Drei Könige) wurden nach und nach weitere Zusatzfiguren (Hirten, Schafe, Kamel und Kameltreiber) angeschafft, die nun seit Mitte der 1980er Jahre das Bild unserer Krippe komplettierten.

Die ca. 1,20 m großen und beweglichen Krippenfiguren bestehen im Korpus aus einem Textilkern und Drahtgeflecht.  Den fast sakralen und andächtigen Ausdruck erhalten die Figuren durch Kopf, Hände und Füße, die handgeschnitzt und kunstvoll bemalt sind. Noch Erwähnung finden sollte, dass die prachtvollen Kleider der Figuren Anfang der 1990er Jahre teilweise erneuert wurden und zwar mit dem echtem „Niedieck Brillant Samt“, eine Erinnerung an die unvergessene Textilgeschichte Lobberichs.

Der Stall wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder leicht verändert, was dem Bild der Krippe aber nie schadete, sondern ihr immer wieder einen neuen, schlichten und besonderen Reiz verlieh.

In der Pfarrkirche hat die über 20 m² große Weihnachtskrippe nach vielen Standortwechseln und für Gemeinde jetzt gut sichtbar, ihren Platz  in der Sebastianus-Kapelle im linken Seitenschiff gefunden.

Die Krippe in St. Sebastian wird in wöchentlich ändernden Darstellungen vom 1. Adventswochenende bis Mitte Januar aufgebaut.

Parochiekerk St. SebastianBild "Willkommen:stern-klein.png"


De kerststalfiguren in de parochiekerk van St. Sebastian Lobberich dateren grotendeels uit de jaren 70 en zijn gemaakt in de kerststalfabriek Horst Dammers in Kevelaer.

Naast de weinige hoofdfiguren van de kerststal (heilige familie, os, ezel, drie koningen), werden geleidelijk meer figuren (herder, schaap, kameel en kameeldrijver) verworven, die het beeld van onze kerststal sinds halverwege de jaren tachtig completeerden.

Het lichaam van de ongeveer 1,20 m hoge en beweegbare kerstfiguren bestaat uit een kern van textiel en draadgaas. De figuren krijgen hun bijna sacrale en devotionele expressie van het hoofd, de handen en voeten, die met de hand zijn uitgesneden en artistiek zijn beschilderd. Ook moet worden vermeld dat de prachtige kleding van de personages in het begin va de jaren negentig gedeeltelijk werd vernieuwd met echte "Niedieck Brillant Samt", een herinnering aan de onvergetelijke textielgeschiedenis van Lobberich.

De stal is de afgelopen decennia enigszins aangepast, maar dit heeft het imago van de krib nooit geschaad, maar altijd een nieuwe, eenvoudige en bijzondere charme gegeven.

In de parochiekerk heeft de 20 m² grote kerststal na vele locatiewisselingen zijn plaats gevonden in de Sebastianuskapel in de linkerbeuk en is nu duidelijk zichtbaar voor de gemeenschap.

De kerststal in Sint-Sebastiaan wordt vanaf het eerste weekend van de advent tot half januari in wekelijks wisselende presentaties opgesteld.
https://gdg-nettetal.de/oeffungszeiten/
https://gdg-nettetal.de/gottesdienste/

Adresse: An St. Sebastian 1
Barrierefreier Zugang: linkes Nebenportal (Seite zum Brockerhof).